Przypominamy, że 1 sierpnia mija termin składania ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty szkolnej i przedszkolnej.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: http://bip.goldap.pl/pl/1327/32085/zarzadzenie-161-vii-222-z-dnia-2-lipca-222-r-w-sprawie-przeprowadzenia-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-oswiaty-szkolnej-i-przedszkolnej-.html?

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!