14 czerwca Zastępca Burmistrza Gołdapi Joanna Łabanowska wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Gołdap Agnieszką Ryszewską podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowy na dofinansowanie zadań:

  • 11 300,00 zł na zadanie pn. "Botkuny bezpieczne i aktywne sołectwo". Całkowita wartość inwestycji wynosi 22 600,00 zł.
  • 5 000,00 zł na organizację Regionalnego Festiwalu Pogranicza Kartaczewo. Całkowita wartość zadania wynosi 10 000,00 zł.

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Członkom Zarządu Sylwia Jaskulska oraz Jolanta Piotrowska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom!

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!