Burmistrz Gołdapi ogłosił przetargi ustne:

  1. ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 381/44, położonej w Gołdapi przy ul. Mazurskiej,
  2. nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 549/25 z jednoczesną sprzedażą budynku garażowego - ul. Mazurska

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: http://bip.goldap.pl/pl/1358/0/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!