Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto ogłosił nabór na wolne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych oraz organizacji ochotniczych straży pożarnych w Wydziale ds. Administracyjnych (umowa na zastępstwo

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: http://bip.goldap.pl/pl/1327/31924/zarzadzenie-nr-1569-vi-222-burmistrza-goldapi-z-dnia-9-czerwca-222-r-w-sprawie-przeprowadzenia-naboru-na-stanowisko-ds-zarzadzania-kryzysowego-obrony-cywilnej-spraw-obronnych-oraz-organizacji-ochotniczych-strazy-pozarnych-umowa-na-zastepstwo-.html

Urząd Miejski w GoldapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!