Zarządzenie Nr 1531/V/2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod uprawy rolne i zagospodarowanie zielenią Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

http://bip.goldap.pl/pl/1289/31763/zarzadzenie-nr-1531-v-222-burmistrza-goldapi-z-dnia-5-maja-222-r-w-sprawie-ogloszenia-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-dzierzawy-pod-uprawy-rolne-i-zagospodarowanie-zielenia.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!