ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

W 2022 roku, rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzowego od wydanych środków na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie 1 - 28 lutego 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  • w terminie 2 - 31 sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Termin wypłaty zwrotu akcyzy od zakupu oleju napędowego:

  1. 1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  2. 1 - 30 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Informacje udzielane są telefonicznie przez Wydział Finansów i Realizacji Budżetu Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel: 87 615 60 26.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami jest do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na stronie Urzędu Miejskiego Gołdapi
http://bip.goldap.pl/pl/1381/28361/wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej-wraz-z-zalacznikami-22-.html
https://www.gov.pl/attachment/091088e5-f61e-4006-a0a8-2d6541f3bbb7

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!