Burmistrz Gołdapi ogłasza ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę gruntów pod sezonowe stoiska usług gastronomicznych i rekreacyjnych na czas od 13.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

http://bip.goldap.pl/pl/1358/6495/ogloszenie-o-ustnych-przetargach-nieograniczonych-na-dzierzawe-gruntow-pod-sezonowe-stoiska-uslug-gastronomicznych-i-rekreacyjnych-na-czas-od-13-6-222-r-do-31-8-222-r-.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!