Statystyki Gminy Gołdap za 2021r.:

Ogółem urodzenia: 169 w tym

  • dziewczynki: 89
  • chłopcy: 80

Najpopularniejsze imiona żeńskie: Zuzanna, Hanna

Najpopularniejsze imiona męskie: Franciszek, Jakub, Antoni

Odnotowane stare piękne imiona: Antoni, Franciszek, Hanna

Oryginalne (rzadkie) imiona: Leo, Fabian, Edellain, Lea, Mia

Liczba mieszkańców w Gminie Gołdap 2021 r. wg stanu na dzień 31.12.2021: 19357

  • pobyt stały: 19046
  • pobyt czasowy: 368

Liczba kobiet:

  • pobyt stały: 9729
  • pobyt czasowy: 189

Liczba mężczyzn:

  • pobyt stały: 9317
  • pobyt czasowy: 179

Ilość mieszkańców Gołdapi, którzy zawarli związek małżeński: 177

Ilość osób zmarłych w 2021r.: 242

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!