Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Oferty składać można do 7 lutego br.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://www.goldap.pl/pl/229/31121/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-222-roku-.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!