Trwają prace nad konstrukcją przestrzenną napisu „GOŁDAP”, który stanie na terenie Mazurskich Tężni Solankowych w Gołdapi. Napis z pewnością stanie się nową atrakcją turystyczną, zachęcającą do wykonywania pamiątkowych zdjęć z Gołdapi. Wybudowanie napisu przestrzennego jest jednym z etapów projektu pn. ,,Rozbudowa ciągów kinezyterapeutycznych i wzbogacenie zieleni w uzdrowisku Gołdap". Przetarg na to zadanie wygrała firma Top-Kop Krzysztof Świtaj, a jego wartość to 288.479,07 zł. Wymienione zadanie realizowane jest w ramach projektu, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020.
źródło zdjęć: RCM

Urząd Miejski w Gołdapi
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.