Zakończyły się ślubowania i pasowania na ucznia w gołdapskich placówkach oświatowych. Każde dziecko rozpoczynające edukację z ogromną niecierpliwością czeka na moment, kiedy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Tę uroczystą chwilę poprzedza wiele przygotowań – uczniowie poznają szkołę, kolegów, swoje prawa, ale również i obowiązki. Wspólnie z wychowawcami przygotowują uroczystość, podczas której zdają swój pierwszy egzamin przed społecznością szkolną i rodzicami. Gratulujemy tegorocznym pierwszoklasistom i życzymy niegasnącego zapału do nauki oraz wiary we własne możliwości.

Urząd Miejski w Gołdapi
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.