Przypomnijmy, że w 2020 roku droga gminna Somaniny – Łobody – Grygieliszki na długości około 3,4 km zyskała nową nawierzchnię asfaltową o szer. 3,5 m oraz poboczami z kruszywa o szer. 0,75 m. Dodatkowo na odcinku ok. 1,84 km wybudowany został kanał technologiczny. Wartość zadania wyniosła prawie 1,5 mln złotych z czego ponad 50 % stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Urząd Miejski w Gołdapi
Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.