1 października br. Gmina Gołdap podpisała z Powiatem Gołdapskim umowę na dofinansowanie projektów w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki dofinansowaniu z PFRON oraz środkom Gminy Gołdap w dwóch szkołach zostaną częściowo zlikwidowane bariery architektoniczne. Wartość obu projektów wynosi 250 084,77 zł, z czego 125 861,05 zł to środki pozyskane z PFRON. W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gołdapi w ramach projektu zostanie zakupiona i ułożona wykładzina antypoślizgowa w ciągach komunikacyjnych na parterze i pierwszym piętrze szkoły oraz zostaną zakupione i zamontowane drzwi wewnętrzne wraz z likwidacją progów komunikacyjnych na parterze i pierwszym piętrze szkoły. W Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi w ramach projektu zostaną wykonane łazienki (damska i męska) dla osób niepełnosprawnych na parterze i pierwszym piętrze szkoły.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.