Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczął konsultacje społeczne nowego programu regionalnego na lata 2021-2027. Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się oraz złożenia uwag w wyznaczonym terminie. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 to także wsparcie dla Gołdapi.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: https://strategia.warmia.mazury.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-na-lata-2021-2027/

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.