Burmistrz Gołdapi ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji. Szczegółowe informacje dostępne w zarządzeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:
http://bip.goldap.pl/pl/1327/30566/zarzadzenie-nr-127-ix-221-burmistrza-goldapi-z-dnia-29-wrzesnia-221-r-w-sprawie-przeprowadzenia-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-inwestycji.htmlOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.