Przypomnijmy, że w 2018 roku Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał umowę dotyczącą realizacji prac, które pozwoliły zmienić mieszczący się przy Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi magazyn w nowoczesną garncarnię. W budynku, który pełnił rolę magazynu, powstała nowoczesna pracownia garncarska umożliwiająca prowadzenie edukacji pozaformalnej oraz zajęć wspierających aktywizację i integrację społeczną. Na jej wyposażeniu znalazły się stoły warsztatowe wraz z narzędziami umożliwiającymi formowanie gliny, koło garncarskie oraz piec do wypalania. Budynek został wyremontowany od fundamentów po stropy. Wymienione zostały posadzki, instalacje sanitarne oraz stolarka okienna i drzwiowa. Wartość projektu „Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską”, to ponad 250.000 złotych z czego dofinansowanie z RPO woj. Warmińsko-Mazurskiego wyniosło ponad 200.000 złotych, tj. 81,29% kosztów projektu.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.