Członkowie Koła w Gołdapi z okazji tej doniosłej uroczystości rozpoczęli świętowanie już dziś (9 września) Turniejem Strzeleckim na strzelnicy w Kośmidrach. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Zastępcy Burmistrza Joanny Łabanowskiej, która pogratulowała tego niezwykłego jubileuszu, dodając, że jubileusz to ludzie, a dziś jest moment kiedy możemy z pamięcią i wdzięcznością podziękować tym, którzy swoją karierę poświęcili bezpieczeństwu kraju. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego nie tylko dba o historię, jest także miejscem utrzymywania koleżeńskich kontaktów i wsparcia, również żołnierzy czynnej służby wojskowej. 10 września o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi odbędzie się uroczysta Akademia z okazji 40-lecia Związku.

Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto.

Gratulujemy raz jeszcze i życzymy kolejnych jubileuszy.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.