Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i dostępności.

Szczegółowe informacje dostępne w zarządzeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:
http://bip.goldap.pl/pl/1327/30265/zarzadzenie-nr-1119-vii-221-burmistrza-goldapi-z-dnia-19-lipca-221-r-w-sprawie-przeprowadzenia-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-organizacyjnych-i-dostepnosci.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.