Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Szczegółowe informacje dostępne w zarządzeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: http://bip.goldap.pl/pl/1327/30262/zarzadzenie-nr-1116-vii-221-burmistrza-goldapi-z-dnia-19-lipca-221-r-w-sprawie-przeprowadzenia-naboru-na-wolne-stanowisko-kierownicze-urzednicze-kierownika-wydzialu-oswiaty-i-spraw-spolecznych.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.