Trwają prace związane z montażem ogrodzenia pomnika przyrody (dębu szypułkowego) w Parku Miejskim w Gołdapi.

Wykonano żeliwne ogrodzenie, na którym umieszczone zostaną tabliczki ostrzegawcze oraz tabliczka pamiątkowa.Do końca maja wykonana zostanie również ekspertyza dendrologiczna, obrazująca w jakim stanie jest drzewo i jakie zabiegi pielęgnacyjne będą niezbędne, aby zachować jego dobry stan zdrowotny.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.