Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze:

  • Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

Szczegółowe informacje dostępne w zarządzeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:
http://bip.goldap.pl/pl/1327/29845/zarzadzenie-nr-144-iv-221-burmistrza-goldapi-z-dnia-28-kwietnia-221-r-w-sprawie-przeprowadzenia-naboru-na-wolne-stanowisko-kierownicze-urzednicze-kierownika-wydzialu-oswiaty-i-spraw-spolecznych.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.