Burmistrz Gołdapi ogłasza ustne przetargi na dzierżawę gruntów pod sezonowe stoiska usług gastronomicznych i rekreacyjnych (np. sprzedaż lodów, wypożyczalnia rowerów, itp.) w okresie 1.06.2021 roku do 31.08.2021 roku.

Dostępne są 3 lokalizacje:

  • o powierzchni 154 m2 umiejscowiona przy zegarze słonecznym,
  • o powierzchni 100 m2 umiejscowiona na placu z logo - fragment przy postoju TAXI,
  • o powierzchni 100m2 umiejscowiona na placu z logo - przy parkingu.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: http://bip.goldap.pl/pl/1358/6327/ogloszenie-o-przetargach-ustnych-nieograniczonych-na-dzierzawe-gruntow-pod-sezonowe-stoiska-uslug-gastronomicznych-i-rekreacyjnych-np-sprzedaz-lodow-wypozyczalnie-rowerow-itp-na-czas-od-1-6-221-r-do-31-8-221-r-.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.