Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto skorzystał z możliwości, jaką dała grudniowa zmiana ustawy z 31 marca 2020r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nadająca organowi wykonawczemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) szereg nowych uprawnień. Z jego inicjatywy, Rada Miejska w Gołdapi podjęła uchwałę pozwalającą na zwolnienie przedsiębiorców z wniesienia opłaty II i III raty (ustawowo wyznaczone na 31 maja oraz 30 września) za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży. Uchwała Nr XXXIII/279/2021 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie Gminy Gołdap została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie 25 marca.

Zwolnienie to następuje z mocy Uchwały Rady Miejskiej, co oznacza, że nie ma konieczności składania wniosku.

Warto podkreślić, że pomoc ta dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących punkty gastronomiczne, tj. bary czy restauracje, czyli sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży. Zwolnienie nie dotyczy przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe w sklepach.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.