Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto wraz ze Skarbnik Gminy Edytą Białek podpisali dziś (25.02) pierwsze umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Gminne wsparcie w łącznej kwocie 18 000,00 zł otrzymały dwie organizacje działające na rzecz seniorów. 9 000,00 zł otrzymał Gołdapski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz taką samą kwotę Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gołdapi. Dotację na dwa zadania otrzymało także gołdapskie Stowarzyszenie ,,Partnerstwo Sztuk”. Kwota 4 800,00 zł przekazana została na zadanie ,,Sztafeta 11.11.11.11.11”, organizowane każdego roku 11 listopada i cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 5 000,00 zł przeznaczono na wolontariat. Stowarzyszenie ,,Partnerstwo Sztuk” od wielu lat prowadzi w naszej gminie Centrum Wolontariatu, które koordynuje działalność siedmiu klubów wolontariusza i zrzesza łącznie 135 wolontariuszy. Dotacja, którą otrzymujemy z Gminy Gołdap bardzo wspiera funkcjonowanie naszego Centrum Wolontariatu – mówi Dorota Łasica ze Stowarzyszenia ,,Partnerstwo Sztuk”. Dzięki tym środkom możemy skutecznie przygotowywać dzieci, młodzież i dorosłych do pracy społecznej oraz prowadzić aktywność wolontarystyczną w instytucjach i organizacjach na terenie naszej gminy – dodaje. Dotacje w łącznej kwocie 162 000,00 zł trafiły również do gołdapskich klubów sportowych. Miejski Klub Sportowy ,,Rominta” otrzymał 90 000,00 zł. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,Husaria” na zadanie ,,Gołdapska akademia boksu i kick-boxingu” otrzymał 16 500,00 zł. Wsparcie w wysokości po 9 500,00 zł trafiło do UKS ,,Trójka” na zadanie ,,Mini siatkówka chłopców w Gołdapi”, UKS ,,Jaćwingowie” na zadanie ,,Piłka ręczna – zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, MUKS ,,Piorun” na ,,Szkolenie sportowe pływaków MUKS Piorun Gołdap” oraz UKS ,,Jantar” na zadanie ,,Gołdapska Akademia Siatkówki”. Identyczną kwotę otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji ,,Akademia Piłkarska 2017” na zadanie ,,Łączy nas piłka nożna – nauka umiejętności piłkarskich dla dzieci i młodzieży”. UKS ,,Gołdap Zdrój” na zadanie ,,Tenis stołowy w gminie Gołdap” otrzymał dotację w kwocie 8 000,00 zł. Z puli środków przeznaczonych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dotacja w wysokości 7 000,00 zł trafiła do Gołdapskiego Szkolnego Związku Sportowego na ,,Organizację imprez sportowych w Gołdapi w ramach kalendarza imprez szkolnego związku sportowego”.

Urząd Miejski w Gołdapi

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.