Burmistrz Gołdapi ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

http://bip.goldap.pl/pl/1327/29527/zarzadzenie-nr-959-ii-221-burmistrza-goldapi-z-dnia-18-lutego-221-r-w-sprawie-przeprowadzenia-naboru-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-dyrektora-osrodka-pomocy-spolecznej-w-goldapi.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.