Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto spotkał się dziś z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim Arturem Chojeckim. Rozmawiano o potrzebach inwestycyjnych samorządu gołdapskiego i formach pomocy rządowej w tym zakresie. Korzystając z okazji Burmistrz podziękował za dotychczasową owocną współpracę.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.