Z dotacji na budowę oczyszczalni przy domach jednorodzinnych i wielorodzinnych przekazanych do użytkowania mogą skorzystać osoby fizyczne. W przypadku gdy ścieki bytowe pochodzą z budynku wielorodzinnego dotację można uzyskać na wybudowanie tylko jednej oczyszczalni przydomowej dla całego budynku.

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

Wniosek oraz regulamin dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi w zakładce Dla Mieszkańca - Dotacje.

http://www.goldap.pl/pl/1692/0/dotacje.html

Sprawy związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzi Józef Zaśkiewicz - Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pok. 25, tel. 87 615 60 23.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.