REKLAMA I OGŁOSZENIA - tel. 504-475-522


Zarządzenie 928/I/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 stycznia 2021 w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021.

http://bip.goldap.pl/pl/1289/29383/zarzadzenie-nr-928-i-221-burmistrza-goldapi-z-dnia-12-stycznia-221-w-sprawie-uruchomienia-konsultacji-spolecznych-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-rok-221.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.