REKLAMA I OGŁOSZENIA - tel. 504-475-522


Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gołdap w 2021 roku. Oferty należy składać do 3 lutego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.goldap.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

http://www.goldap.pl/pl/229/29360/zapraszamy-organizacje-pozarzadowe-do-skladania-ofert-do-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-221-roku-.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.