REKLAMA I OGŁOSZENIA - tel. 504-475-522

 

Wsparcie na tzw. „500+ dla nauczycieli”, jakie w grudniu 2020 wpłynęło do budżetu Gminy Gołdap to kwota 100 500 zł.

O takie wsparcie wystąpiło 188 nauczycieli na łączną kwotę 92 938,95 zł. Z dofinansowania nie mogli skorzystać nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, a jedynie ci, którzy realizują zajęcia w klasach I-VIII. W okresie międzyświątecznym wszyscy ubiegający się, otrzymali dofinansowanie. Nauczyciele składali wnioski o refundację kosztów do 500 zł w zależności od przedstawionych rachunków i faktur. Były to m.in. zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Ponieważ nie wszyscy kwalifikujący się nauczyciele złożyli wnioski o to dofinansowanie, pozostałą kwotę w wysokości 7 561,05 zł przeznaczono doposażenie szkół, które w 2020 roku nie otrzymały wsparcia w ramach innego programu pozwalającego na zakup sprzętu, tj. Aktywnej Tablicy. Pozostałe z „500+” środki pokryły wydatki na zakup tabletów graficznych i innego drobnego sprzętu multimedialnego wykorzystywanego w nauczaniu zdalnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi oraz szkołach podstawowych w Grabowie i Pogorzeli.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.