W miejscowościach Babki i Żelazki zakończono zadanie pod nazwą „Dogońmy przyszłość. Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości popegeerowskich” realizowanego w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” w 2020 roku.

W ramach powyższego zadania zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Żelazkach poprzez wykonanie drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz tablicy edukacyjnej prezentującej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Mazur Garbatych, na których położona jest Gmina Gołdap. W miejscowości Babki zamontowano grill oraz wykonano utwardzenie podłoża.Koszt całej inwestycji: 18 750,00 zł. Środki pomocy finansowej pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 15 000,00 zł oraz środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki 3 750,00 zł

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.