Osiem propozycji projektów wpłynęło do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2021 rok.

Trzy z nich dotyczą realizacji na terenie miejskim, pięć zgłoszonych zostało do realizacji na terenie wiejskim. Obecnie trwa weryfikacja zgłoszonych zadań. Po jej zakończeniu przedstawiona zostanie ostateczna lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.