Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spółka z o.o. działająca w imieniu Gminy Gołdap informuje, iż w oparciu o ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1947) oraz § 8 ust. 4 i 5 Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Gołdap z dnia 17 lutego 2016 r. ( Uchwała NR XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Gołdap oraz zasad korzystania z Domu Przedpogrzebowgo na cmentarzu komunalnym przy ul. Zadumy w Gołdapi) - przeznacza do likwidacji następujące groby:

  • grób nr 1 sektor C3 rząd 11 miejsce 11 (grób z 1968 r. sierpień-wrzesień), cmentarz przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi


  • grób nr.2 sektor C3 rząd 11 miejsce 12 (grób z 1968 r. sierpień-wrzesień), cmentarz przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi


  • lokalizacja położenia grobów:


Urzad Miejski w Gołdapi

 Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.