Przypominamy, że trwa nabór propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2021 rok.

Pula środków to 150 000,00 zł, podzielona na projekty realizowane na terenie miejskim: 100 500,00 zł oraz na terenie wiejskim: 49 500,00 zł.

Do formularza wnioskujący dołącza listę poparcia, podpisaną przez: 10 mieszkańców – w przypadku projektu realizowanego na terenie miejskim oraz 5 mieszkańców – w przypadku projektu realizowanego na terenie wiejskim. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Gminy Gołdap do 16 listopada br.

Odmień swoją okolicę i złóż projekt! Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.goldap.pl w zakładce "Budżet Obywatelski".

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.