Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gołdap do udziału w konsultacjach społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Uwagi zgłaszać można do 16 października br. do Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Dokumenty oraz informacje dostępne są na stronie internetowej: www.goldap.pl w zakładce: konsultacje społeczne.

http://bip.goldap.pl/pl/1424/28867/zarzadzenie-nr-796-x-22-burmistrza-goldapi-z-dnia-1-pazdziernika-22r-w-sprawie-uruchomienia-procesu-konsultacji-spolecznych-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-221-.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Znajdź nocleg

Booking.com

Wyszukiwarka