Od 1.09.2020 r trwa Powszechny Spis rolny 2020. Informacje zawarte w nim będą bazą danych dla władz samorządowych i centralnych przy podejmowaniu strategicznych decyzji w dziedzinie polityki rolnej – zarówno krajowej, regionalnej jak i lokalnej. Ponadto posłużą one także do analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie w ostatnich dziesięciu latach.

Powszechny Spis Rolny 2020 przeprowadzony zostanie między 1 września a 30 listopada. Podlegają mu wszystkie gospodarstwa rolne, a udział w nim jest obowiązkiem każdego rolnika. Objęte nim zostaną wszystkie prowadzone w Polsce gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych), osoby prawne (np. spółki z o.o.) oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki cywilne).

Osobiście w Urzędzie Miejskim w Gołdapi można spisać się w pokoju nr 41. W budynku droga do miejsca spisu jest oznaczona tabliczkami wskazującymi oraz informacyjnymi.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Znajdź nocleg

Booking.com

Wyszukiwarka