REKLAMA I OGŁOSZENIA - tel. 504-475-522


29 lipca 2020 r. Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi – część I – branża budowlana, realizowanego w ramach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi”. Jest to ostatnia umowa spośród 6 podpisanych łącznie na roboty budowlane w ramach projektu.
Koszt realizacji inwestycji to 937 260,70 zł brutto, przy czym łączna wartość realizowanego projektu to ponad 4,5 mln zł.

Zakres prac objętych umową dotyczy przede wszystkim ocieplenia ścian zewnętrznych budynku i wymiany okien.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Urząd Miejski w Gołdapi

 Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.