REKLAMA I OGŁOSZENIA - tel. 504-475-522


Zapraszamy mieszkańców Gminy Gołdap do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego.

Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej: www.goldap.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi zgłaszać można na formularzu konsultacyjnym w terminie od 3 do 13 sierpnia 2020 roku

http://www.goldap.pl/pl/229/28324/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-regulaminu-budzetu-obywatelskiego-gminy-goldap.html

 Urząd Miejski w Gołdapi



Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.