Przypominamy o rekrutacji do projektu prozdrowotnego.

Masz problem z kręgosłupem? Skorzystaj z darmowych badań i rehabilitacji!

Burmistrz Gołdapi zaprasza mieszkańców Gminy Gołdap, którzy borykają się z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, do udziału w projekcie ,,Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap”.

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 120 mieszkańców gminy Gołdap (42 kobiet, 78 mężczyzn), będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie do 31 lipca 2020 roku ,,Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017 – 2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

Zadania realizowane w ramach projektu:
1. kwalifikacja do programu (badania wstępne i diagnoza 6h/os.),
2. działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna (5 h/ os.),
3. aktywizacja ruchowa (36 spotkań/ os.),
4. edukacja zdrowotna (6 spotkań).

Udział w projekcie mogą wziąć osoby zamieszkujące gminę Gołdap:
1. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat – w zakresie edukacji prozdrowotnej,
2. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat – w zakresie badań diagnostycznych.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej: www.goldap.pl, www.bip.goldap.pl oraz w punktach:
1. Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap – Punkt Obsługi Mieszkańców,
2. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt ,,Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020.

1. Realizator projektu: Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.
2. Partnerzy:
a) Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko,
b) Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi, ul. Słoneczna 7 b,19-500 Gołdap.

Wartość ogółem projektu: 413 560,00 zł, w tym dofinansowanie: 391 560,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi (Wydział Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych – pokój 28) – tel. 87 615 60 55.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.