REKLAMA I OGŁOSZENIA - tel. 504-475-522


W Gminie Gołdap, już od roku funkcjonuje program wsparcia dla weteranów i weteranów poszkodowanych „Weterani są wśród nas – Gołdap Przyjazna Weteranom”.

Do programu przystąpiły kolejne podmioty oferując zniżki weteranom:

  • "Fit" Stanowiska Rehabilitacyjne Robert Święcki
  • Tomasz Kwiatkowski

Dziękujemy

W programie są już: ,,Art - Press", "Kwiaciarnia z Pasją", P.W. ,,EDAR", "Usługi Dźwigowe" Marek Murawski, Restauracja "Pasjonata" Mirosław Adam Trzciński, Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, JAR-GAZ Jarosław Dzikiel, Gospodarstwo Agroturystyczne Puszcza Romincka oraz instytucje gminne: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi i Dom Kultury w Gołdapi.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych zniżek, a także możliwości przystąpienia do programu znajdują się na stronie internetowej: www.goldap.pl w zakładce: Gołdap Przyjazna Weteranom. Do udziału w programie mogą przystąpić instytucje publiczne, podmioty komercyjne oraz organizacje pozarządowe, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą realizować ulgi, preferencje lub świadczenia dla weteranów.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do współpracy

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gołdapi nr tel. 87 615 60 63.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.