Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku. Radni podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Sesja absolutoryjna to, obok budżetowej, jedna z najważniejszych sesji w roku. Podczas niej radni oceniają wykonanie budżetu miasta przez burmistrza za ubiegły rok pod względem gospodarności i celowości, zapoznając się także z oceną dokonaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za 2019 rok 12 głosami ,,za", przy 2 wstrzymujących. Za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało 11 radnych, 1 głos przeciw, 2 wstrzymujące.

Urząd Miejski w Gołdapi

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Znajdź nocleg

Booking.com

Wyszukiwarka