Zarządzenie Nr 680/VI/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji w Wydziale Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych - 1 etat

http://bip.goldap.pl/pl/1327/28164/zarzadzenie-nr-68-vi-22-burmistrza-goldapi-z-dnia-24-czerwca-22-r-w-sprawie-przeprowadzenia-naboru-na-stanowisko-urzednicze-ds-promocji-w-wydziale-wspolpracy-komunikacji-spolecznej-i-funduszy-zewnetrznych-1-etat.html

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.