Drodzy Rodzice,

w związku z kolejnym krokiem odchodzenia od sztywnych zasad kwarantanny społecznej, szkoły prowadzone przez gminę proponują nowe rozwiązanie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych od 2 czerwca.

Przypomnijmy - wszystkie oddziały przedszkolne w szkołach i przedszkolu od 11 maja są otwarte na przyjęcie dzieci. Od tygodnia w szkołach uruchomione zostały zajęcia wychowawczo - opiekuńcze, tj.; świetlicowe, dla uczniów klas I-III. W maju średnia frekwencja w oddziałach przedszkolnych wyniosła 5,79%, a w klasach I-III 4,38.

Od 02.06.2020 w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap zostaną uruchomione zajęcia dydaktyczne w salach szkolnych dla klas I-III. Jednocześnie będzie utrzymywane nauczanie zdalne. Założenie jest takie, żeby nauczyciele, mając dzieci w szkole rozpoczynali dzień od zajęć opiekuńczo - wychowawczych, społecznych, ruchowych. Następnie, o ustalonej godzinie, będą łączyli się z uczniami pozostającymi w domach, żeby przeprowadzić zaplanowane na dany dzień tematy dydaktyczne. W zależności od nauczyciela, klasy lub tematu może być to kilka krótszych "łączeń" lub jedno dłuższe. Ważne, żeby nauczyciel równocześnie mógł prowadzić lekcje dla uczniów w klasie i tych łączących się zdalnie. Godziny łączenia uzgodnią wychowawcy klas w szczególności z rodzicami.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w szkole musimy dostosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego - w tym do ograniczenie liczby uczniów w klasie - maksymalnie 12. Jeżeli rodzice chcieliby posłać dziecko do szkoły, powinni uprzedzić o tym wychowawcę. Mają zastosowanie wcześniejsze zasady, tj. w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracujących rodziców, w szczególności pracowników służby zdrowia, żołnierzy, straży.

Jak będzie wyglądał rygor sanitarny?Od 30.05 zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na podwórku. Przy wejściu do szkoły dzieciom będzie mierzona temperatura, następnie mają one obowiązek umyć ręce wodą z mydłem. Na zajęciach ani dzieci, ani nauczyciele nie będą nosić maseczek. Maseczkę dziecko powinno mieć ze sobą, ale jedynie na wypadek wystąpienia szczególnych okoliczności, np. wspólnego oglądania filmu/spektaklu, innych zajęć. Szkoła codziennie prowadzi dezynfekcję powierzchni, zostały usunięte lub zabezpieczone miękkie przedmioty takie jak pluszaki, zabawki, wykładziny. Ponadto, codziennie dezynfekowane są przyszkolne place zabaw. Szkoły i przedszkole wyposażone są w potrzebne środki. Każda ze szkół ma przygotowane procedury, do których rodzice posyłający dziecko powinni się zastosować. Informację na ten temat znajdziecie Państwo na stronach www poszczególnych placówek.

Bardzo ważne - jeżeli dziecko ma objawy przeziębienia, kaszel, podwyższoną temperaturę, nie posyłajcie Państwo go do szkoły czy przedszkola. Dziecko z podwyższoną temperaturą bądź innymi objawami choroby zostanie odizolowane od innych do czasu przybycia po nie rodzica lub odesłane do domu.

Niestety, ze względu na trudności w utrzymaniu rygorów sanitarnych, nie będziemy uruchamiać dowozów zbiorowych. Również, przynajmniej w pierwszym okresie, nie będzie uruchomiony dowóz obiadów do szkół - prosimy zaopatrzyć dzieci w kanapki.

Należy pamiętać, że wciąż zostaje dobrowolność w decyzji rodzica w posyłaniu dziecka do szkoły - zdalne nauczanie będzie nadal prowadzone, a także zgodnie deklaracją rządu dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci do 8 roku życia został przedłużony na kolejny okres.

UWAGA! Uruchomienie zajęć dydaktycznych w szkole nie dotyczy Szkoły Podstawowej nr 1, ze względu na brak możliwości zapewnienia warunków higienicznych w związku z prowadzonym remontem budynku.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


INFORMACJA

Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest nieczynna do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading