W Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi trwa realizacja Projektu ,, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; oś priorytetowa Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00; Działanie RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków; Poddziałanie RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.Prace polegają m.in. na: ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie drewnianej stolarki okiennej, wykonaniu wentylacji sali gimnastycznej, wymianie kotła centralnego ogrzewania z osprzętem na kocioł na biopaliwo, montażu pompy ciepła, wymianie instalacji elektrycznej, instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz montażu paneli fotowoltaicznych.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest zamknięta do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading