Urząd Miejski w Gołdapi prezentuje projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2020 rok.

Tytuł projektu:

 • Przebudowa i modernizacja placów zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki.

Szacowany koszt:

 • 49 500 zł

Autor projektu:

 • Kizik Jacek

Lokalizacja projektu:

 • Istniejące place zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki.

Cele projektu:

 • Stworzenie społeczności lokalnej bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Opis projektu:

 • Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowościach Babki i Żelazki takich: karuzele, linaria - siatki do wspinania oraz elementy siłowni zewnętrznych. Zakup w/w elementów służyć będzie do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców sołectwa a także osób przyjezdnych. Modernizacja placów zabaw sprawi, że dzieci oraz społeczność lokalna otrzyma miejsce do zdrowej, bezpiecznej i kreatywnej zabawy na powietrzu co pozwoli na ich prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. Zakup i montaż siłowni zewnętrznych pozwoli osobom młodym oraz starszym na regularne ćwiczenia co pozwala poprawić stan fizyczny.

Uzasadnienie:

 • Place zabaw istniejące obecnie w sołectwie Babki nie spełniają do tej chwili oczekiwań społeczności lokalnej, mała liczba elementów na placach zabaw i ich mała atrakcyjność powoduje brak zainteresowania zabawą na powietrzu.
  Zwiększenie liczby elementów oraz rozbudowa w/w placów zabaw spowoduje że dzieci, rodzice i dziadkowie będą aktywnie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Modernizacja i rozbudowa placów zabaw poprawi estetykę naszych wiosek oraz bezpieczeństwo naszych dzieci.

Zakres projektu:

 • Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej i osób przyjezdnych.

Ochrona środowiska:

 • Realizacja projektu nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

 

 

 

Głosować można elektronicznie lub papierowo. W formie elektronicznej głos można oddać poprzez platformę http://www.Goldap.Budzet-Obywatelski.org. W formie papierowej można oddać głos osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi poprzez wypełnienie na miejscu dostępnej karty do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez wybrane jednego projektu do realizacji. Uprawniony mieszkaniec, niezależnie od formy głosowania może zagłosować tylko jeden raz.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Gminy Gołdap.

Uwaga głosujemy w terminie: od 10 do 17 lutego!

6 lutego o godzinie 17.00 zapraszamy mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, podczas którego projektodawcy zaprezentują zgłoszone pomysły.

Wszystkie projekty przedstawimy Państwu w najbliższych dniach.

Urząd Miejski w Gołdapi



Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading