Urząd Miejski w Gołdapi prezentuje projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap na 2020 rok.

Tytuł projektu:

 • Bezpieczne przejścia dla pieszych - BEZPIECZNY BO WIDOCZNY

Szacowany koszt:

 • 100 500 zł

Autorzy projektu:

 • Zbigniew Makarewicz, Anna Marcinkiewicz, Jacek Rakowski

Lokalizacja projektu:

 • Centrum miasta, przejścia pieszo-rowerowe

Cele projektu:

 • Poprawa bezpieczeństwa na przejściach pieszych i pieszo-rowerowych poprzez dodatkowe oświetlenia przejść pieszych i pieszo-rowerowych. Według analiz grupy Rowerowa Gołdap doświetlenie tych przejść zapewni bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Zamontowanie lamp doświetlających z odpowiednimi, nowoczesnymi oprawami i lampami, wykonanie linii energetycznej oświetleniowej pozwoli powyższy cel spełnić.

Opis projektu:

 • Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 12 przejściach dla pieszych w mieście Gołdap. Będą to przejścia na skrzyżowaniach Placu Zwycięstwa z ulicami: Krótką i Podgórną, Matejki i Wolności, Królewieckiej i Armii Krajowej. Skrzyżowania te były niedawno zmodernizowane, posiadają nową nawierzchnię, oznakowanie poziome, pionowe i azyle drogowe dla pieszych, niestety oświetlenie uliczne jest bardzo słabe, przestarzałe i niewystarczające.
  W ramach projektu zostaną doświetlone przejścia pieszo-rowerowe znajdujące się na ulicy Lipowej, Królewieckiej, Stadionowej oraz Warszawskiej.
  Lokalizację miejsc przedstawia załączona mapa.

Uzasadnienie:

 • W przypadku realizacji projektu najbliższy teren oraz same przejścia dla pieszych jak również przejścia pieszo-rowerowe w centrum miasta zostaną lepiej oświetlone, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa pieszych, zaś kierowcom ułatwi ich dostrzeżenie. Doświetlenie przejść jest bardzo ważne i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Pierwszym i najważniejszym warunkiem bezpiecznego przejścia dla pieszych jest jego właściwe doświetlenie w porze nocnej. Zapewnienie właściwych warunków obserwacji otoczenia przejścia dla pieszych przez kierowców pozwala na dostrzeżenie pieszego w odległości, która umożliwia podjęcie właściwej reakcji.

  Proponowane w projekcie przejścia są bardzo słabo oświetlone lub nie są oświetlone całkowicie. Na przejściach pieszo-rowerowych słupy drogowe są zbyt wysokie, jest ich zdecydowanie za mało, lampy są przestarzałe. Po zmroku przejścia są prawie nie widoczne. Kierowcy dostrzegają pieszych i rowerzystów w ostatniej chwili przed wjazdem na przejście. Często dochodzi do gwałtownych hamowań samochodów, piesi są niezdecydowani i zestresowani. Czasami dochodzi do potrąceń. Według analiz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w ubiegłych 5-ciu latach zanotowano aż 81 zdarzeń drogowych i 424 wykroczenia w obrębie ul. Plac Zwycięstwa i jego skrzyżowań.

  Wzorem dla projektu jest wykonane doświetlenia przejść pieszo -rowerowych tak jak to zrobiono na ul. Nadbrzeżnej w Gołdapi.

  W przypadku gdy wyliczona przez pomysłodawców inwestycja przyniesie oszczędności to pozostałe środki po konsultacji z pomysłodawcami powinny zostać przeznaczone na doświetlenie innych niebezpiecznych miejsc.

Zakres projektu:

 • Projekt będzie służył wszystkim:
  - mieszkańcom miasta i gminy - 20 051 osób na dzień 31.12.2018 r.,
  - kuracjuszom - około 500 osób dziennie przebywa w sanatorium,
  - turystom - ponad 50 000 turystów odwiedziło Gołdap w 2019 roku.

Ochrona środowiska:

 • Realizacja projektu nie będzie miała wpływu na środowisko.

 

 

 

Głosować można elektronicznie lub papierowo. W formie elektronicznej głos można oddać poprzez platformę http://www.Goldap.Budzet-Obywatelski.org. W formie papierowej można oddać głos osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi poprzez wypełnienie na miejscu dostępnej karty do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez wybrane jednego projektu do realizacji. Uprawniony mieszkaniec, niezależnie od formy głosowania może zagłosować tylko jeden raz.

Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Gminy Gołdap.

Uwaga głosujemy w terminie: od 10 do 17 lutego!

6 lutego o godzinie 17.00 zapraszamy mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, podczas którego projektodawcy zaprezentują zgłoszone pomysły.

Wszystkie projekty przedstawimy Państwu w najbliższych dniach.

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


INFORMACJA

Uwaga! Do dnia 15 kwietnia siedziba redakcji GOLDAP.INFO będzie zamknięta. Nie będzie możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading