Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto przekazał jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gołdap wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony w ramach podpisanej umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Nabyto 10 kompletów bojowych ubrań specjalnych, 11 par rękawic specjalnych, 2 latarki przenośne, 1 radiotelefon nasobny, 1 zestaw do stabilizacji pojazdu i 2 zestawy ratownictwa wysokościowego. Burmistrz Gołdapi na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnem przekazał: 5 kompletów bojowych ubrań specjalnych, 5 par rękawic specjalnych, 1 zestaw do stabilizacji pojazdu i 2 zestawy ratownictwa wysokościowego, a Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie: 5 kompletów bojowych ubrań specjalnych, 6 par rękawic specjalnych, 2 latarki przenośne i 1 radiotelefon nasobny. Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dziękujemy Panu Robertowi Nowackiemu za wsparcie.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 27 927,90 zł, zaś wkład własny Gminy do zadania to 282,10 zł.

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.