Zastępca Burmistrza Gołdapi Jacek Antoni Morzy podpisał wczoraj umowę na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i przebudowa drogi gminnej we wsi Kośmidry". Dofinansowanie w wysokości 50% pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość brutto inwestycji to 2 043 834,41 złotych.

Urząd Miejski w Gołdapi

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.