Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał dziś umowę o dofinansowanie projektu "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap". Gmina Gołdap pozyskała środki z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 391560,00zł, w tym 351526,00zł stanowią środki europejskie, 40034,00zł dotacja celowa z budżetu krajowego. Łącznie pozyskane dofinansowanie wynosi 94,68% wartości projektu.

Urząd Miejski w Gołdapi

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading