Gołdap zajęła 69 miejsce w rankingu, który opublikowało pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota". Ranking dotyczący wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2016-2018 i jest jednym z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce.

W każdym kolejnym zestawieniu Gołdap znajduje się na wyższej pozycji. W rankingu za lata 2014-2016 znajdowaliśmy się na miejscu 171, z kolei w latach 2015-2017 na miejscu 140. W stosunku do rankingu za lata 2014-2016 nasza pozycja wzrosła o 102 miejsca.

Ranking dostępny jest na stronie internetowej czasopisma "Wspólnota": http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/07_2019/Nr_19_Ranking_-_Liderzy_inwestycji.PDF

Urząd Miejski w GołdapiOpublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
Redakcja GOLDAP.INFO nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść powyższej informacji.

 

 


Wyszukiwarka

Loading